Hendrik DEBUCQUOY, Notaris te Diksmuide

 

Hendrik DEBUCQUOY

Notaris te Diksmuide

In de context van "vastgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 93 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

76 Prijsbewimpeling
Dit is bv. het geval wanneer de verkoop wordt gesloten voor € 100.000, maar de partijen komen o

77 Meerwaardebelasting
De meerwaardebelasting is de belasting op het verschil tussen de verkoopprijs van het verkochte goed

78 Kredietopening
Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bed

79 Borg
Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon di

80 Vaste rentevoet
Een rentevoet die gedurende de ganse looptijd van toepassing zal zijn.  

81 Variabele rentevoet
De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet.

82 Schuldsaldoverzekering
Indien de lener overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde saldo van de te

83 Lening
Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de len

84 Onroerend goed
Is een terrein en alles wat zich daar vast (onroerend) op bevindt, zoals een huis, afsluitingen, ver

85 Stedenbouwkundige inlichtingen
Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft

86 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de vermelding terugvinden dat het eigendom v

87 Wat is een verkoop op lijfrente?
De verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper zich verbindt levenslang of voor een vastges

88 Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?
De verkoop op lijfrente is in feite een verkoop als een andere, maar waarbij de koper de prijs niet

89 Gebouw op plan kopen. Welke zekerheden heeft men?
Elke koper van een nog op te richten woning, geniet van een bijzondere bescherming, ingesteld door d

90 Wat betekenen de termen prijsbewimpeling en tekortschatting?
Het komt meermaals voor dat na de verkoop van een onroerend goed, de koper van de administratie een

91 Wat als de administratie overgaat tot vaststelling van een tekortschatting? Welk verhaal?
Bij aankoop worden de registratierechten geheven op de verkoopprijs van het goed en de lasten opgele

92 Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
De onroerende voorheffing (in de volksmond 'de grondlasten') is een belasting verschuldigd d

93 Betaalt u een voorschot ? En een deel 'in het zwart'?
Een voorschot betalen is gebruikelijk. Laat dit voorschot voor alle veiligheid bij de notaris blokke

Vorige 1 2 3 4 Volgende