Hendrik DEBUCQUOY, Notaris te Diksmuide

 

Hendrik DEBUCQUOY

Notaris te Diksmuide

In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 66 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

1 Huwelijkscontract van belang bij successieplanning

2 Erfrecht langstlevende echtgenoot

3 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

4 Wat bij een overlijden - deel 1?

5 Wat bij een overlijden - deel 2?

6 Een goed doel steunen - deel 1

7 Een goed doel steunen - deel 2

8 Erven samenwoners automatisch van elkaar?

9 Wat is precies een testament?
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is een testament “een steeds herroepbare akte,...

10 Wie kan een testament maken?
Iedereen die gezond van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt...

11 Wie kan een testament ontvangen?
Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe wel erven. Daarentegen belet de wet sommige...

12 Het Centraal Register van Testamenten (CRT)
Zo kunnen echtgenoten geen gezamenlijk testament maken. Ieder stelt op een afzonderlijk blad zijn uiterste...

13 Formaliteiten na het overlijden
Kort na het overlijden van de erflater neemt u het best contact op met de notaris. Via opzoekingen bij...

14 Nut van een testament en de formulering van de beschikking
Een testament wordt vooral gebruikt door personen die geen kinderen hebben. Voor gehuwden in die situatie...

15 Welke vorm van testament kiezen?
Op het eerste gezicht lijkt een eigenhandig testament het eenvoudigst en het goedkoopst. Het risico is...

16 Mag het iets meer zijn? Geef op tijd
Wil u uw erfrechten of die van uw echtgenoot uitgebreid zien? Dan kunt u gebruik maken van volgende mogelijkheden.

17 Is een testament nog nuttig voor wettelijke samenwonenden?
Wil u uw levenspartner, met wie u wettelijk samenwoont, meer rechten gunnen dan alleen vruchtgebruik...

18 Wanneer is een testament zinvol
Het testament is een juridische formule die tot de verbeelding spreekt. Niet verwonderlijk. Vóór...

19 Het hoe en waarom van een testament
Het testament is een relatief eenvoudig en tegelijk handig instrument voor fiscale successieplanning....

20 SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen
Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, foto's,...

21 Wat is het Centraal Register van Testamenten?
Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze...

22 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

23 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

24 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

25 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

Vorige 1 2 3 Volgende